HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Bước 1: click chuột “Đặt Hàng” ở sản phẩm bạn muốn mua

Bước 2: kiểm tra giỏ hàng của bạn, click chuột biểu tượng hủy tương ứng với mỗi sản phẩm bạn muốn hủy mua hàng hoặc click “tiếp tục mua hàng” để tiếp tục mua hàng.

Bước 3: click chuột “Mua Hàng” để hiện cửa sổ thông tin khach hàng, điền đầy đủ thông tin vào mẫu bên dưới => “gửi”. Hệ thống của chúng tôi sẽ xác nhận đơn hàng và gửi chi tiết giá, thông tin thanh toán bằng Email hoặc điện thoại trong vòng 24 giờ.

Cảm ơn sự quan tâm của bạn ! .